Ortaokul Eğitimi

Seçimin Geleceğindir!

Eğitim programımız öğrenmeyi öğrenme, öğrencide öğrenme zevkini yaşatan, kendisini değerli bir birey olduğunu hissettiren ve motivasyonun sürekliliğini sağlayan nitelikte hazırlanmıştır. Programımızın amacı; öğrencinin keyifli ve kalıcı öğrenme sürecinde en önemli aktör olarak rol almasını sağlamaktır.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

 • Hayat boyu kullanacakları okuma-yazma becerileri geliştirilir.
 • Yazarlık ve yazma becerileri alanlarında kompozisyon yazar.
 • Yaratıcı yazarlık çalışmalarıyla derin bir Türkçe anlayışı kazanır.
 • Türkçe eğitimi İngilizce ile eş güdümlü ilerler.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

 • Ortaokul 5.sınıflarda 20 saat, 6. sınıflarda 10 saat İngilizce eğitim programı uygulanır.
 • Öğrenciler konuşma ve yazma becerisini kazanır.
 • Öğrencilerimiz yıl bitiminde kompozisyon yazar ve öz güvenli bir biçimde iletişim kurar.
 • Eğitim modelimiz dil öğrenimini sıkıcı bir süreç olmaktan çıkararak eğlenceli ve öğrenci merkezli hale getirir.

MATEMATİK EĞİTİMİ

 • Matematik öğretimi ile anlama, işlem becerisi ve problem kurma becerileri kazandırılır.
 • Öğrenci ön yargılarını yıkar ve öz güvene sahip olarak donanır.
 • Analitik düşünme becerisi kazandıran, içselleştirilmiş aktiviteler yapılır.
 • Matematik eğitimi uygulanan aktivitelerle geliştirilir.
 • Öğrenci öğrendiklerini test çözümü üzerinden uygulamaya başlar.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

 • Labaratuvar ortamında bilimsel yöntemlerle çözümleyeceği kontrollü deneyler yapılır.
 • Öğrenci öğrenme sorumluluğunu alan daha derin bir anlayış kazanır.
 • Robotik ve mucit atölye ile bilimsel beceriler geliştirilir.
 • Ortak hareket etme bilinci geliştirir.

SOSYAL BİLİMLER

 • Öğrenci zaman ve kronolojiyi, mekânı, değişim ve sürekliliği algılar. Her yıl bu alanda bir sosyal sorumluluk projesi yapar.
 • Demokratik değerleri ve yaşam biçimini benimser.
 • Toplumsal ve kültürel kimliğinin farkına varır.
 • Vatandaşlık sorumluluğunun getirdiği katılım becerilerini kazanır.

YETENEK AKADEMİSİ

 • Öğrenci robotik ve kodlama uygulamalarında aktif rol alır.
 • 6 ve 7. sınıflarda ise özellikle liseye hazırlık çalışmalarına başlanır.
 • Öğrenci seviyelerine göre oluşturulan etüt sistemi uygulanır.
 • Koç öğretmenler öğrencilerimizin kazanım eksikliklerini birebir veya grup dersle telafi eder.

ORTAOKUL 8. SINIF EĞİTİMİ

Hedefe Doğru!

8. sınıflarda liselere hazırlık eğitimi verilmektedir. Ek ders hizmetleri bilgisayar destekli olarak uygulanmaktadır. Öğrenciye göre kamp eğitimi (kütüphane arkadaşım) uygulanmaktadır. Öğrencinin evde ders çalışma verimi düşmektedir. Okulumuzda öğrenciye kütüphane havası oluşturularak ders çalışacağı ortam yaratılmaktadır.

8. sınıf eğitimi boyunca çözdürülecek soru sayıları

Ders Türü Çözülen Soru Sayısı
Matematik 9.200
Fen Bilgisi 6.400
Türkçe 7.000
Sosyal Bilgiler 6.200
İngilizce 5.800
Din Kültürü 3.600

Koç rehber öğretmen

Öğrenci için zaman yönetimi, verimli ders çalışma, aile iletişimi, lise seminerleri düzenli olarak uygulanır. Koç öğretmen vasıtası ile öğrenim eksiklikleri tespit edilir ve kazanım tamamlayıcı ek ders planlaması yapılır. Koç öğretmen günlük, haftalık, aylık planlama yapar ve öğrenci psikolojik yönden desteklenir. Koç öğretmen öğrencinin sağ kolu ve sağduyusu biçiminde çalışır.

Liselere hazırlık çalışması

Liselere giriş sınavı baz alınarak eğitim ortamı hazırlanır ve ek dersler düzenlenir. Tecrübeli öğretmenlerimizle teknik konu anlatımı yapılır. Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce eğitimi verilir. Sınav başarısı temel alınarak soru çözümü takip edilir. Öğrenci bilgi düzeyine göre günlük-haftalık hedefler belirlenir. Öğrenciye soru çözme alışkanlığı kazandırılır. Soru çözüm dersleri ile öğrencinin problem çözme becerisi geliştirilir. Ders çıkışı ve cumartesi günleri destek programı yapılır.

Kamp Eğitimi

Günümüz dünyasında öğrencilerimiz kendi odasında ders çalışmakta zorlanır, zamanı verimli kullanamazlar. Dolayısıyla anne baba ile bir çatışma ortamı oluşur. Biz öğrenci motivasyonunu artırmak için kütüphane ortamında ders çalışma kampları düzenlemekteyiz. Öğrenci bu ortamda verimli ders çalışmayı öğrenir. Zorlandığı yerde öğrencimize psikolojik destek vererek onu yüreklendiririz.

Ölçme ve değerlendirme

Her hafta branş bazında deneme sınavı olacakalardır. Sınav sonuçlarına göre ek dersler uygulanır. Bir sonraki eğitim modülüne geçerken eğitim eksikleri telafi edilir.

Robotik ve Kodlama

Robotik yarışmalar, kodlama eğitimi, spor dersleri ve yetenek akademisi ile öğrencinin rahatlaması sağlanır.

Ortaokul Eğitimi
Kartal Kampüsü Yalnız Selvi Cad. No:19/A Soğanlık, Kartal kartal@ifbm.com.tr DETAYLI BİLGİ Sancaktepe Kampüsü Yıldırım Beyazıt Cad. No:5 Samandıra, Sancaktepe sancaktepe@ifbm.com.tr DETAYLI BİLGİ Çekmeköy Kampüsü Kışla Cad. No:44 Taşdelen, Çekmeköy cekmekoy@ifbm.com.tr DETAYLI BİLGİ