Anadolu Lisesi Eğitimi

Her Şey
Bir Adımla Başlar!

9 VE 10. SINIF PROGRAMI

Öğrencilerimiz 9. sınıftan başlayarak sınıf koç öğretmenlerimizin rehberliğinde ilgi ve yeteneklerine göre yabancı dil, sözel, matematik ve fen alanlarına yönlendirilir. İleri zamanlarda meslek seçimleri belirlenir. Öğrencilerimiz kademeli olarak üniversite hazırlık eğitimine başlar. Eksik ve zayıf yönlerine yönelik takviye alır. İlgi ve yeteneklerine göre yetenek akademisine yönlendirilir.

Başlangıç Eğitimi

Öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren kademeli olarak üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlarlar.Her seviyeye uygun olarak kazanım ölçümü yapılır. Yeni öğrencilerimizin eksik kalan temel bilgileri ve kazanımları tamamlanır. Öğrenci ile birlikte ders içi ve dışı çalışma planları oluşturulur.

İngilizce Eğitimi

Yoğunlaştırılmış 12 saatlik dil eğitimi alır. Doğal bir öğrenme ortamı yaratılmasına büyük özen gösterilir. İngilizce duyarak, dinleyerek, duyduklarını tekrar ederek, sesleri taklit ederek, ilerleyen bir öğrenme sürecidir. Öğrencilerin dili ve sesleri algılamaları temel hedefimizdir. Yoğun bir dinleme, okuma, yazma ve konuşma programına tabi tutulur.

Matematik Eğitimi

Matematik düzeyi geliştirilir. Analitik düşünme becerisini elde eder. Öğrenci aktif matematik uygulamalarıyla korkusunu yener. İşlem becerisi üzerine yoğun çalışmalar yapılır. Analitik düşünme becerisi için yetenek akademisine yönlendirilir.

Fen Bilimleri Eğitimi

Fen derslerinde laboratuvar aktif bir şeklide kullanılır. Öğrenci gözlem ve ölçüm yapabilir, bilimsel soru sorabilir, varsayım kurabilir, yeni model üretir. Teknoloji eğitimi ve Robotik etkinlikler. Öğrenci kodlama eğitimi alır. Algoritma geliştirir ve dijital hikayeleme yapar. İlerleyen sürelerde animasyon tasarımı yapar. Ulusal yarışmalarda mücadele edilir.

Karakter Eğitimi

Müzakere ve arabuluculuk eğitimi ile ergenlerin kişiler arası problem çözme yaklaşımları ve öfke kontrolü hedef alınır. Teknolojinin çocuklarımızı yalnızlaştırmasına karşın, yetenek akademisi faaliyetleriyle öğrencilerimizin sosyalleşmesi sağlanır.

11. SINIF VE ÜNİVERSİTEYE
HAZIRLIK PROGRAMI

Hayal Et
ve Başar!

11. sınıf konularına ek olarak üniversiteye hazırlık eğitimine başlanır. Üniversite hazırlık destek programı uygulanır. Cumartesi beş saat TYT eğitimi başlar. Rehberlik servisi meslek seçimleri çalışmalarını aktif yürütür. Öğrenci kazanım eksikliklerine yönelik takviye eğitimini zorunlu alır. İlgi ve yeteneklerine göre yetenek akademisine yönlendirilir.

HEDEFLENEN SORU SAYISI

Test Türü 11.Sınıf Üniversiteye Hazırlık
Matematik 4.000 8.000
Geometri 3.000 5.400
Türkçe 5.000 9.300
Fizik 3.000 6.000
Kimya 3.000 6.000
Biyoloji 2.500 4.400
Tarih 3.000 4.800
Coğrafya 3.000 6.000
Felsefe 1.200 2.000

Koç Rehberlik Sistemi

Koç rehber eğitmenlerimiz ders içi ve dışı çalışma planları oluşturur. Uzman rehber ve danışmanlarımız öğrencinin gelişime destek verir. Verimli ders çalışma metodları uygulatılır. Hedef belirleme ve kariyer planlama yapılılır.

Yüksek Motivasyon

Haftada en az bir gün kamp eğitimine tabi tutulur. Öğrenci motivasyonunu artırmak için kütüphane ortamında ders çalışma kampları düzenlenir. Öğrenci verimli ders çalışmayı öğrenir.

İngilizce Eğitimi

Doğal bir öğrenme ortamı yaratılmasına büyük özen gösterilir. İngilizce duyarak, dinleyerek, duyduklarını tekrar ederek, sesleri taklit ederek, ilerleyen bir öğrenme sürecidir. Yoğun bir dinleme, okuma, yazma ve konuşma programına tabi tutulur. Öğrenci seviyelerine göre yabancı dil sertifika programı uygulanır. İleri düzey İngilizce eğitimi ve ikinci dil olarak Almanca eğitimi verilir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik düzeyi geliştirilerek analitik düşünme becerisi elde edilir. TYT birinci oturum matematik eğitimi tamamlanır. Geometri 9. ve 10. sınıf yeniden yapılandırılır. Fen derslerinde laboratuvar aktif bir şeklide kullanılır.

Sosyal Bilimler Eğitimi

Coğrafya ve tarih dersi yoğunluklu özet çalışmalar yapılır. Sözel ders çalılşma yöntemleri geliştirilir.

Teknoloji Eğitimi ve Robotik Etkinlikler

Öğrenci kodlama eğitimi alarak algoritmik gelişim sağlanır ve öğrenci digital hikayeleme yapacak seviyeye ulaşır. Robotik etkinliklerde ulusal yarışmalara katılır.

12. SINIF PROGRAMI

Hayal Et
ve Başar!

MEB 12. sınıf programına entegre olan üniversiteye hazırlık eğitimi yapılır. Alanında isim yapmış akademik kadromuz haftada altı gün planlanmış üniversite hazırlık destek programı uygular. Cumartesi altı saat TYT ve AYT eğitimi yapılır. Hafta içi okuldan sonra ve cumartesi öğleden sonra kazanım eksiği olan öğrenciler için bireysel ve grup dersler düzenlenir.

PLANLANAN DERS SAATİ

Ders türü Haftalık saatler Haftalık saatler
Matematik sayısal Eşit ağırlık
Geometri 2+2 2+2
Türkçe 4+2 6+2
Fizik 4+2 1
Kimya 4+2 1
Biyoloji 4+2 1
Tarih 1+1 4+2
Coğrafya 1+1 4+2
Felsefe 1 2+1

HEDEFLENEN SORU SAYISI

Test Türü Üniversiteye Hazırlık
Matematik 19.000
Geometri 13.000
Türkçe 15.000
Fizik 10.000
Kimya 9.000
Biyoloji 9.500
Tarih 8.000
Coğrafya 11.000
Felsefe 3.000

Koç Rehber Öğretmen

Koçluk eğitimi ile ders içi ve dışı çalışma planları oluşturulur. Gelişime destek verecek uzman rehber ve danışman her an öğrenciyi destekler. Sınav kaygısı düşürülerek motivasyon yüksek tutulur. Bireysel çalışma ve grup çalışması metotları uygulanır.

Soru Çözüm Odaklı Eğitim

Günümüz dünyasında öğrenciler kendi odalarında ders çalışma zamanını verimli kullanamazlar. Bundan dolayı anne-baba ile bir çatışma ortamı oluşur. Biz öğrenci motivasyonunu artırmak için kütüphane ortamında ders çalışma kampları düzenlemekteyiz. Zorlandığı yerde öğrencimize psikolojik destek vererek onu yüreklendiririz.

Öğrencinin durumuna göre 2 gün kafes eğitim uygulanmaktadır. Kış dönemi için hafta içi 17.00-20.00, yaz dönemi için 17.00-21.00 arası uygulanır.Öğrenci belirtilen saatlerde etüt salonundan dışarıya çıkamaz. Öğrenci bu bilinçle geldiği için daha sebatkar ve dayanıklı hale gelmektedir. Mesleki yönelim ve telkin eğitimi yapılır. Dinlenmek ve stres atmak için robotik etkinlikler ve kodlama eğitimine devam edilmektedir.

Sınavlar

Her hafta kazanım değerlendirme ve deneme sınavları uygulanırarak öğrenci sınav stratijilerini geliştirir. Türkiye geneli deneme sınavlarının tamamı yapılır.Yeni sınav sistemine göre tasarlanmış kavrama, uygulama ve değerlendirme testleriyle öğrencinin kalıcı öğrenmesi sağlanır.

Lise Eğitimi
Kartal Kampüsü Yalnız Selvi Cad. No:19/A Soğanlık, Kartal kartal@ifbm.com.tr DETAYLI BİLGİ Sancaktepe Kampüsü Yıldırım Beyazıt Cad. No:5 Samandıra, Sancaktepe sancaktepe@ifbm.com.tr DETAYLI BİLGİ Çekmeköy Kampüsü Kışla Cad. No:44 Taşdelen, Çekmeköy cekmekoy@ifbm.com.tr DETAYLI BİLGİ